Všeobecné podmínky

PDF Úplné znění všeobecných Obchodních podmínek 

Zkrácená verze  všeobecných Obchodních podmínek a důležité informace

 

Obecné podmínky

- nájemce a další řidiči uvedení v Nájemní smlouvě musí dosáhnout 22 let a vlastnit řidičské oprávnění skupiny B více jak 3 roky                    ( Nájemce doloží dvěma osobníma doklady při převzetí vozidla, a zároveň předloží písemné Prohlášení ostatních řidičů ) 

- nejkratší doba pronájmu je nejméně 7 dnů

- možnost prodloužení nájmu během cesty je možná pouze po předchozí telefonické dohodě

- vozidlo je možno používat pouze ve státech vyznačených na zelené kartě pojišťovny, mimo tuto oblast a v oblasti válečných zón a nepokojů je využívání vozidla zakázáno.

- specifikace standardního vybavení je uvedena u každého typu obytného vozu  

- nadstandardní služby:

 • obrazovka s možností přehrání filmů z DVD nebo HDD           zdarma

 • kempinkové vybavení (stůl + 5 židlí)                                         zdarma

 • koberec před karavan                                                               20,-/den

 • měnič napětí z 12 V na 230 V                                                  zdarma

 • Transcool                                                                                100,-/den
 • koloběžky                                                                                 150,-/ks/den

 

- v servisním poplatku je obsaženo:

 • příprava vozidla včetně montáže nadstandardní výbavy

 • předvedení a předání obytného vozu

 • čistá prostěradla

 • 2 lahve propan-butanu (1 plná)

 • příprava WC k použití

 • chemické prostředky do WC a speciální toaletní papír pro dobu nájmu

 • plná nádrž pitné vody

 • vyprázdnění nádrže odpadní vody

 • běžný úklid po vrácení vozu

   

Převzetí a vrácení vozidla

- při převzetí a vrácení vozidla bude vyplněn Předávací protokol  se specifikací všech předávaných součástí a vad

- převzetí i vrácení vozidla v Jablonci n. N. Jahodová 4218  v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00, o víkendu v tomto časovém rozmezí po dohodě    telefonem 

- délka převzetí a seznámení s obsluhou vozidla je 60 minut

- převzetí i vrácení vozidla vždy s plnou palivovou nádrží a vyprázdněnou kazetou chemického WC

- při vrácení vozidla plyn a pitnou vodu nájemce nedoplňuje 

 

Platební podmínky

- Celková cena nájmu vypočtená do Nájemní smlouvy obsahuje vlastní nájemné dle Ceníku, servisní poplatek a objednané nadstandardní         služby, dálniční poplatek v ČR, pojištění vozidla včetně havarijního pojištění 

- vedle nájemného je požadovaná kauce ve výši 27.000 Kč (vč. nadstandardní výbavy)

- platby                                   -  I. záloha 30% do 5 dnů od zaslání návrhu nájemní smlouvy

                                               - II. záloha 70% 30 dnů před převzetím vozidla

                                               - kauce 27.000,- Kč 5 dnů před převzetím vozidla

- storno poplatky                    -   30%          do 30 dnů před převzetím vozidla

                                               -   60%          15 až 29 dnů

                                               -   80%           4 až 14 dnů

                                               - 100%           méně než 4 dny

- všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- při vrácení vozidla před sjednaným termínem se nájemné nevrací

- kauce nebo její část po odečtení zjištěných škod a sankcí je vrácena do 5-ti dnů  od vrácení vozidla

- v případě, že k stanovení škody je potřebné ocenění z odborného servisu, je pronajímatel oprávněn zadržet kauci do obdržení tohoto     vyjádření

 

Zásadní podmínky používání vozidla

- zákaz kouření a používání otevřeného ohně ve vozidle (kromě instalovaného vařiče)

- zákaz přepravy zvířat, nebezpečných látek a hořlavin

- zákaz přepravy rozměrných nákladů v interiéru

- zákaz jakýchkoliv úprav na vozidle a výbavě a zákaz demontáže vybavení

- zákaz tažení jiného vozidla

- nájemce je povinen užívat vozidlo dle platných dopravních předpisů v daném státě

- nájemce je povinen užívat vozidlo tak, aby na vozidle nebo jeho vybavení nevznikla škoda

 

Sankce

- sankce za prodlení s navrácením vozidla 5.000 Kč za každých započatých 24 hodin

- sankce za ztrátu klíčů od vozidla 10.000 Kč

- sankce za ztrátu osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky či ostatní dokumentace  5.000 Kč

- sankce za silné znečištění interiéru a čalounění 5.000

- sankce za silné znečištění exteriéru ( asfaltové skrvrny, pryskyřice ze stromů )  5.000 Kč

- u nevratného nebo běžně neodstranitelného poškození (nehrazeného z havarijního pojištění ) určí částku odborný servis

- pokud dojde k porušení specifických pravidel provozu na pozemních komunikacích v jednotlivých státech nájemcem a bude po pronajimateli     nárokována nějaká pokuta, budou osobní údaje nájemce předány dotčenému orgánu. 

 

Pojištění

- každé vozidlo má sjednáno povinné ručení a havarijní pojištění vozidla se spoluúčastí 5%  a minimálně 5.000 Kč

- asistence k havarijnímu pojištění UNIQA číslo  +420 272 101 020

- pojištění se nevztahuje na poškození a ztrátu příslušenství, vniknutí třetí osoby  a krádeži příslušenství nebo předmětů uvnitř vozidla 

- z kauce se hradí spoluúčast při pojistné události a škody, na které se pojištění vozidla nevztahuje  

- pokud nestačí výše kauce na uhrazení škody je nájemce povinen doplatit rozdíl do 5 dnů od navrácení vozidla nebo zjištění výše škody

 

Havárie a poruchy

- nehodu, živelnou událost, jakoukoliv poruchu nebo škodu je nájemce povinen ihned telefonicky hlásit na telefon  +420 731 476 263

- při každé nehodě nebo neoprávněném vniknutí do vozidla je povinnost vždy volat POLICII a požadovat od ní potvrzení o zápisu události

- v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhé strany a pořídit fotodokumentaci

- veškeré opravy a nákup náhradních dílů během cesty je možný pouze se souhlasem pronajímatele. Vyžádejte si vždy příslušný daňový doklad, který bude po návratu pronajímatelem proplacen 

- vzhledem k záručním podmínkám lze případné opravy na cestě provádět pouze v autorizovaném servisu FORD na podvozkovou část a na   nástavbovou od autorizovaného partnera BENIMAR 

V-obytňák
Hlavní strana Ceník Rezervace Podmínky Rady Kontakt